Grupa Kapitałowa MedApp

Grupa Kapitałowa MedApp skupia się na przodujących innowacjach w dziedzinie medycyny, łącząc zaawansowane technologie oparte na sztucznej inteligencji z potrzebami współczesnej opieki zdrowotnej. W naszym portfolio znajdują się spółki, które są na czele rozwoju nowoczesnych rozwiązań medycznych, umożliwiając lekarzom i pacjentom dostęp do najnowocześniejszych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.

Nasze zaangażowanie w innowacje ma na celu nie tylko poprawę jakości opieki medycznej, ale także zwiększenie bezpieczeństwa terapii. Rozwiązania MedApp są odpowiedzią na stale rosnące wymagania sektora medycznego, oferując produkty i usługi, które rewolucjonizują sposób, w jaki lekarze i pacjenci podchodzą do diagnozy i leczenia.

W Grupie Kapitałowej MedApp, każda spółka wnosi swoją unikalną wartość i ekspertyzę, wspierając naszą misję dostarczania przełomowych, bezpiecznych i efektywnych technologii medycznych. Razem tworzymy przyszłość opieki zdrowotnej, wykorzystując moc sztucznej inteligencji do poprawy jakości życia pacjentów na całym świecie.

MedApp Clinics: Wizjonerzy w Nowoczesnej Opiece Zdrowotnej

MedApp Clinics, jako strategiczna spółka w branży medycznej, angażuje się w rozwój i zarządzanie siecią nowoczesnych przychodni, które oferują pacjentom wszechstronną opiekę medyczną. Nasze placówki partnerskie dostarczają kompleksowe usługi zdrowotne, włączając w to profilaktykę, diagnostykę, leczenie, rehabilitację oraz pielęgnację. Skupiamy się na szerokim spektrum dziedzin medycznych, obejmując medycynę ogólną, rodziną, choroby wewnętrzne oraz pediatrię, wszystko w ramach wygodnej i dostępnej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

W MedApp Clinics naszym priorytetem jest zapewnienie pacjentom dostępu do najwyższej jakości opieki, realizowanej przez doświadczony i empatyczny zespół medyczny. Nasze przychodnie są wyposażone w nowoczesne technologie i narzędzia, co pozwala na efektywną i skuteczną realizację potrzeb zdrowotnych naszych pacjentów. Dążymy do stworzenia środowiska, w którym każdy pacjent otrzymuje spersonalizowaną i kompleksową opiekę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

Kapitał zakładowy: 71 821 250,00 mln zł opłacony w całości
Udziały: 100% udziałów należy do MedApp S.A.
KRS: 0001033628
NIP: 8133897186
REGON: 525170684
Adres: ul. Wincentego Pola 18, 35-021 Rzeszów, Polska

MedApp AI: Pionierzy w Sztucznej Inteligencji Medycznej

MedApp AI specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych algorytmów w dziedzinie sztucznej inteligencji, skupiając się na uczeniu głębokim (Deep Learning), przetwarzaniu języka naturalnego (Natural Language Processing) oraz przetwarzaniu i analizie obrazów medycznych (Medical Image Processing and Analysis). Jesteśmy na czele innowacji w rozwijaniu kluczowych technologii dla naszych flagowych produktów: CarnaLife Holo, CarnaLife System i CarnaLife Holo Radiotherapy, które przekształcają praktykę medyczną, zapewniając nowe możliwości diagnozy i leczenia.

Ponadto, nasza firma aktywnie angażuje się w współpracę B+R z zewnętrznymi podmiotami, wykorzystując nasze doświadczenie w sztucznej inteligencji do tworzenia rozwiązań, które odpowiadają na współczesne wyzwania w medycynie i kształtują przyszłość opieki zdrowotnej.
Dzięki naszemu zaangażowaniu w innowacje, MedApp AI odgrywa kluczową rolę w ewolucji medycyny cyfrowej.

Kapitał zakładowy: 79 875 100,00 mln zł opłacony w całości
Udziały: 100% udziałów należy do MedApp S.A.
KRS: 0001037580
REGON: 525368239
NIP: 5170436199
Adres: Al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów, Polska

MedApp Radiotherapy: Innowacje w Radioterapii

MedApp Radiotherapy koncentruje się na rozwijaniu technologii i produktów przeznaczonych do planowania, realizacji i monitorowania leczenia radioterapeutycznego. Nasza działalność obejmuje opracowywanie rozwiązań, które wykorzystują zaawansowane metody sztucznej inteligencji w połączeniu z danymi obrazowymi pacjentów. Te innowacyjne podejścia mają kluczowe znaczenie w precyzyjnym i efektywnym przeprowadzaniu terapii radiologicznej.

Dzięki naszym wysiłkom w zakresie B+R, MedApp Radiotherapy wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesnej radioterapii, oferując rozwiązania, które zwiększają dokładność i bezpieczeństwo terapii. Nasze technologie stanowią przełom w sposobie, w jaki radioterapia jest planowana i monitorowana, co przekłada się na lepsze wyniki leczenia i jakość życia pacjentów.

Kapitał zakładowy: 53 682 000,00 mln zł opłacony w całości
Udziały: 100% udziałów należy do MedApp S.A.
KRS: 0001007467
REGON: 523892781
NIP: 6772487761
Adres: ul. Armii Krajowej 25, 30-150 Kraków, Polska

MedApp Clinical Research: Na Czele Innowacji w Badaniach Klinicznych

MedApp Clinical Research odgrywa kluczową rolę w przodujących badaniach klinicznych, mających na celu odkrywanie i potwierdzanie skutków klinicznych oraz farmakologicznych nowych leków i terapii. Nasza działalność koncentruje się na dokładnym badaniu i analizie skuteczności oraz bezpieczeństwa nowatorskich rozwiązań medycznych, z równoczesnym identyfikowaniem potencjalnych działań niepożądanych.

Jesteśmy zaangażowani w prowadzenie rzetelnych i innowacyjnych badań, które są niezbędne w procesie wprowadzania nowych leków i terapii na rynek. Dzięki naszym badaniom klinicznym, MedApp Clinical Research przyczynia się do postępu w dziedzinie medycyny, zapewniając, że nowe leczenia są nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne dla pacjentów. Nasze zaangażowanie w badania kliniczne stanowi fundament dla przyszłych innowacji w opiece zdrowotnej.

Kapitał zakładowy: 100 000 000,00 mln zł opłacony w całości
Udziały: 100% udziałów należy do MedApp S.A.
KRS: 0001061586
REGON: 526573349
NIP: 5170440278
Adres: ul. Jana I Jędrzeja Śniadeckich 20D / 7, 35-006 Rzeszów, Polska